• ارزش ها
  - کار گروهی ، تعامل سازمانی و نتیجه گرائی
  - حفظ کرامت انسانی
  - صداقت فردی و سلامت سازمانی
  - تعهد به كیفیت
  - مسئولیت پذیری و تعهد به منافع سازمان
  - حفظ متوازن منافع ذینفعان
  - رعایت الزامات زیست محیطی
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.
 • چشم انداز
  تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.
 • چشم انداز
  تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

برگزاری جلسه استراتژی شركت نفت جی

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

با ارز تک‌نرخی جلوی زیان تولید و صادرکنندگان قیر گرفته می‌شود.

۱۳ تیر ۱۳۹۷

تابلو عرضه

عرضه صادراتی ۹۷/۰۷/۲۴

۲۳ مهر ۱۳۹۷

عرضه صادراتی ۹۷/۰۷/۱

۲۷ شهریور ۱۳۹۷

دسترسی سریع