• ارزش ها
  - کار گروهی ، تعامل سازمانی و نتیجه گرائی
  - حفظ کرامت انسانی
  - صداقت فردی و سلامت سازمانی
  - تعهد به كیفیت
  - مسئولیت پذیری و تعهد به منافع سازمان
  - حفظ متوازن منافع ذینفعان
  - رعایت الزامات زیست محیطی
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.
 • چشم انداز
  تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.
 • چشم انداز
  تولید و تجارت 2 میلیون تن انواع قیر تا سال 1400
 • مأموریت
  ما به عنوان یك بنگاه اقتصادی در زمینه تولید و تجارت انواع قیر و سایر فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعالیت می نماییم.
  دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتری مداری و رعایت الزامات زیست محیطی سرلوحه اقدامات شرکت می باشد.

شرکت پالایش نفت جی در یک نگاه

آخرین اخبار

پخش زنده سومین گردهمایی علمی قیر شركت پالایش نفت جی

۱۷ دی ۱۳۹۷

حضور در دهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

۲۴ آبان ۱۳۹۷

تابلو عرضه

عرضه قیر صادراتی ۹۷/۱۱/۳

۱ بهمن ۱۳۹۷

عرضه قیر صادراتی ۹۷/۱۱/۱

۱ بهمن ۱۳۹۷

دسترسی سریع