آخرین اخبار
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

آگهي مزايده عمومی شماره 94005

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد حدود 1000 تن ورق ضايعاتي خود را از طريق مزايده به فروش رساند .

آخرین اخبار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

آگهي مناقصه عمومی شماره 94004

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد " تهيه ، طبخ و توزيع سه وعده غذايي (صبحانه ، نهار و شام) در مجتمع قيرسازي شركت پالايش نفت" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرین اخبار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

آگهي مناقصه عمومی شماره 94003

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "اجراي عمليات برق رساني بخشي از محوطه مجتمع قيرسازي شركت پالايش نفت" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكارر واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرین اخبار
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

آگهی مناقصه عمومی شماره94002

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "تامين اقلام و اجراي عمليات نصب و راه اندازي نوزده مجموعه سيستم سطح سنج مخازن ذخيره سازي قير به همراه تجهيزات جانبي در مجتمع قيرسازي شركت پالايش نفت جي" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. شرايط مناقصه به شرح ذيل مي باشد.

آخرین اخبار
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

کسب رتبه زرین یک ستاره کارت بازرگانی توسط شركت پالايش نفت جی

شرکت پالایش نفت جی در سال 1393با حضور در فرآیند ارزیابی طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران،موفق به کسب رتبه زرین یک ستاره کارت بازرگانی گشت.