آخرین اخبار
۳ اسفند ۱۳۹۳

دریافت جایزه ملی تعالی سازمانی توسط شركت پالايش نفت جی

شركت پالایش نفت جی در راستای اهداف استراتژیك خود، حركت به سوی تعالی و ارزش آفرینی پایدار را آغاز نموده كه این مهم منتج به دریافت جایزه ملی تعالی سازمانی بر اساس مدل سرآمدی اروپایی(EFQM) شد.

آخرین اخبار
۲۸ بهمن ۱۳۹۳

ارتقا رتبه شركت پالايش نفت جی در ميان بنگاههای اقتصادی

در رتبه بندی سالانه سازمان مدیریت صنعتی کشور، در میان 100 بنگاه تجاری اول کشور، نام 27 شرکت نفتی به چشم می خورد.

آخرین اخبار
۱۳ دی ۱۳۹۳

ششمين نمايشگاه بين المللي قير و آسفالت

ششمين نمايشگاه بين المللي قير و آسفالت و حضور پررنگ شركت پالايش نفت جي

آخرین اخبار
۱۳ دی ۱۳۹۳

آگهي مزايده عمومي شماره 93021

مزايده عمومي سه دستگاه خودرو مازاد

آخرین اخبار
۳۰ مهر ۱۳۹۳

شركت پالايش نفت جي، واحد نمونه كيفي استاندارد

دريافت تنديس كيفي استاندارد براي چهارمين بار