آخرین اخبار
۱۳ دی ۱۳۹۳

ششمين نمايشگاه بين المللي قير و آسفالت

ششمين نمايشگاه بين المللي قير و آسفالت و حضور پررنگ شركت پالايش نفت جي

آخرین اخبار
۱۳ دی ۱۳۹۳

آگهي مناقصه عمومي شماره 93007

" ارائه خدمات و اجراي عمليات طراحي ، نصب و راه اندازي سيستم جامع لجستيك از سالن بشكه سازي تا ميادين بشكه پر كني مجتمع قيرسازي پالايش نفت جي "

آخرین اخبار
۱۳ دی ۱۳۹۳

آگهي مزايده عمومي شماره 93021

مزايده عمومي سه دستگاه خودرو مازاد

آخرین اخبار
۲۶ آبان ۱۳۹۳

حضور در ششمين همايش ملي قير وآسفالت ايران

از 27 تا 29 آبان ماه 1393 در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در تهران از ساعت 9:00 الي 17:00

آخرین اخبار
۳۰ مهر ۱۳۹۳

شركت پالايش نفت جي، واحد نمونه كيفي استاندارد

دريافت تنديس كيفي استاندارد براي چهارمين بار