آخرین اخبار
۲۱ شهریور ۱۳۹۴

گزارش برگزاری كارگاه آموزشی انواع قير امولسيونی و كاربرد آن در جاده سازی (شهريور ماه 1394)

پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي( تئوري و عملي) انواع قير امولسيوني و كاربرد آن در جاده سازي و تصويب آن در كميته اطلاع رساني، كارگاه مذكور در 94 در سايت اصفهان برگزار گرديد كه گزارش آن به شرح ذيل ايفاد مي گردد.

آخرین اخبار
۱۴ شهریور ۱۳۹۴

شرايط اعطاي تخفيف به خريداران قير صادراتي شركت نفت جي در شش ماهه دوم سال 94

بدينوسيله شرايط اعطاي تخفيف به خريداران قير صادراتي شركت نفت جي در شش ماهه دوم سال 94 را به شرح ذيل اعلام می‌دارد.

آخرین اخبار
۴ مرداد ۱۳۹۴

كسب گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار

شركت پالايش نفت جی برای يكسال ديگر موفق به كسب گواهينامه ی تمديد و افزايش اسكوپ داده تاييد صلاحيت مربوط به آزمايشگاه همكار از سوی سازمان ملی استاندارد ايران گرديد.

آخرین اخبار
۱۲ اسفند ۱۳۹۳

آگهی مزايده عمومی شماره 93028

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد يك دستگاه خودرو پژو پارس ، نقره‌اي متاليك ، سال توليد 1386 را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.

آخرین اخبار
۹ اسفند ۱۳۹۳

شرايط اعطاي تخفيف به خريداران قير صادراتي در شش ماهه اول سال 94

شرايط اعطاي تخفيف به خريداران قير صادراتي شركت نفت جي در شش ماهه اول سال 94