آخرین اخبار
۱۷ اسفند ۱۳۹۳

تقدير هيات مديره از زحمات كاركنان

هيات مديره شركت پالايش نفت جي طي نامه اي از تلاش كاركنان اين شركت قدرداني كرد.

آخرین اخبار
۱۲ اسفند ۱۳۹۳

آگهی مزايده عمومی شماره 93028

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد يك دستگاه خودرو پژو پارس ، نقره‌اي متاليك ، سال توليد 1386 را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.

آخرین اخبار
۹ اسفند ۱۳۹۳

اخذ گواهينامه ملي رعايت حقوق مصرف كنندگان توسط شركت پالايش نفت جي

شركت پالايش نفت جي براي اولين بار از بين 359 شركت متقاضي، موفق به اخذ گواهينامه ملي رعايت حقوق مصرف كنندگان از دست وزير محترم صنعت، معدن و تجارت شد.

آخرین اخبار
۹ اسفند ۱۳۹۳

آگهی مناقصه عمومی شماره 93026

شركت پالايش نفت جي در نظر دارد "تامين اقلام و اجراي عمليات خاكبرداري و تحكيم بستر براي تاسيسات ذخيره سازي فرآورده هاي سنگين نفتي در سايت شركت پالايش نفت جي واقع در بندر شهيد رجايي بندرعباس" را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آخرین اخبار
۹ اسفند ۱۳۹۳

شرايط اعطاي تخفيف به خريداران قير صادراتي در شش ماهه اول سال 94

شرايط اعطاي تخفيف به خريداران قير صادراتي شركت نفت جي در شش ماهه اول سال 94