تابلو عرضه

انتخاب گروه :
   [بازگشت]


عرضه قیر صادراتی ۹۷/۰۸/۰۹
۹ / ۸ / ۱۳۹۷


ردیف

نام کالا

نماد کالا

مشخصات کالا

مقدار/تن

قیمت پایه
(کیلوگرم)

واحد قیمت پایه

حداکثر افزایش عرضه

محل تحویل

نوع بسته بندی

نوع قرارداد

زمان بندی تحویل

نوع تسویه

شرایط پرداخت در قرارداد نسیه1

قیر 60/70

JRC-BI6070BEX-00

7,000

34,530

ریال

18,000

انبار کارخانه اصفهان

فله

نقدی(صادراتی-ریالی)

97/09/29

نقدی/ اعتباری


2

قیر 85/100

JRC-BI85100BEX-00

3,000

34,530

ریال

12,000

انبار کارخانه اصفهان

فله

نقدی(صادراتی-ریالی)

97/09/29

نقدی/ اعتباری


3

قیر 60/70

JRC-BI6070GEX-00

2,000

39,400

ریال

4,000

انبار کارخانه اصفهان

بشکه

نقدی(صادراتی-ریالی)

97/09/29

نقدی/ اعتباری


3

قیر 60/70

JRC-BI6070BEX-00

7,000

38,020

ریال

14,000

فله فوب بندرعباس

فله

نقدی(صادراتی-ریالی)

97/09/29

نقدی/ اعتباریملاحظات و شرایط ویژه:
کالای خریداری شده توسط کلیه شرکتهای خریدار،به نام شرکت پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد.
-کلیه شرکت‌های خریدار، باید در زمان تسویه 9% مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایند.
-تحویل محموله های ردیف 4 جدول فوق از مخازن ترمینال ساحلی نفت جی در بندرعباس بوده و صرفاً جهت بارگیری به کشتیهای معرفی شده خریداران بوده و به صورت فوب تحویل می گردند. اظهار این محموله ها نیز برعهده خریداران بوده و باکارت بازرگانی نفت جی انجام نخواهد شد.

-تحویل کالای خریداری شده ردیف 1 و 2، 10 روز کاری پس از صدور حواله می باشد.
-تحویل کالای خریداری شده ردیف 3، 15 روز کاری پس از صدرو حواله می باشد.
-تحویل کالای خریداری شده ردیف 4 ، یک هفته پس از دریافت
ETA کشتی و تسویه حساب محموله.
-در تسویه اعتباری پرداخت توسط مشتریان مطابق قوانین و مقرررات بورس کالای ایران و با موافقت فروشنده انجام می پذیرد.